Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan vuoksi. Valtuutus tehdään kirjallisesti sille säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee antaa suostumuksensa tehtävään.

Valtuuttaja saa itse määritellä ne tehtävät, joita valtuutus koskee. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan omaisuutensa hoitamisesta ja muista taloudellisista asioista sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- tai sairaanhoidostaan.

 

Takaisin etusivulle