Perunkirjoitus

Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuudessa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Näiden tietojen pohjalta laaditaan perukirja.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen. Tavallisimmin perunkirjoituksen järjestää vainajan puoliso tai lapsi. Perukirja on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Perunkirjoitusta varten hankittavia asiakirjoja:
- riittävä sukuselvitys
- kuolinpäivän saldotodistukset pankista (myös lesken osalta)
- selvitys vainajan (ja lesken) muusta omaisuudesta (isännöitsijäntodistus, kiinteistörekisteriote, auton rekisteriote jne.)
- jäljennös testamentista ja avioehtosopimuksesta
- jos vainaja oli ollut avioliitossa, jäljennös ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen tehdystä perukirjasta (lisäksi jäljennökset testamentista ja avioehtosopimuksesta, jos sellaisia oli ollut)
- jos ositus tai perinnönjako oli toimitettu vainajan ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajien välillä, jäljennös osituskirjasta tai perinnönjakokirjasta
- jos perinnönjako on suoritettu, jäljennös jakokirjasta
 

Takaisin etusivulle


perukirja perukirjat perunkirjoitus perunkirjoitukset perunkirjoituksen hinta tampere perunkirjoitus tampere hinta testamentti testamentit jakokirja jakokirjat kauppakirja kauppakirjat hinta
perunkirjoitus tampere perunkirjoitus hinta tampere testamentti tampere testamentit tampere perinnön jakokirja tampere perukirja hinta perukirjan hinta hinnasto
Tampere Lempäälä Vesilahti Pirkkala Nokia Kangasala Valkeakoski Ylöjärvi Akaa Viiala Toijala Kylmäkoski Pirkanmaa Tampereen seutu
perunkirjoitus tampere perunkirjoitukset tampere testamentti tampere testamentit tampere perinnön jakokirja tampere
ositus ositukset perinnönjako perinnönjaot perinnön jakokirja perintövero perintöverosuunnittelu hallintaoikeustestamentti
perunkirjoitus lempäälä testamentti lempäälä jakokirja lempäälä kauppakirja lempäälä omistusoikeustestamentti hinnasto
perunkirjoitukset perukirjat testamentit edullisesti hinta ammattitaidolla lakimies perintöoikeus ositus- ja jakokirjat perunkirjoituksen hinta perukirjan hinta